BarngruppenBarnen på Glader

Gladers förskola har 22 st barn och 4 st personal.

Förskolan ska ge fantasin och leken en central plats. Vi ska ha gott om utrymme och material som lockar till lustfyllda lekar.

Förskolan delar in barnen i olika mindre grupper. Barnen väljer sina respektive gruppnamn vid terminens start. De äldsta barnen som går sista terminen inför skolstart kallas ”Upptäckarna”. Barnen har inflytande i den dagliga verksamheten.