En dag på Glader

Välkommen till en dag på Glader!

07:15

Förskolan öppnar! Vi leker, tar emot och välkomnar barnen på gården.

08:30

Anländer de barn som går 20 timmar på förskolan.

09:00

Alla barnen har kommit och det är dags för fruktsamling. Ofta samlas vi utomhus vid stubbarna. Vi sjunger tillsammans och pratar om dagen. Veckans matvärd hjälper till att dela ut frukten. 

09:45

Måndag – onsdag delas barnen in i sina respektive grupper. Gruppens namn har barnen själva fått bestämma. Tillsammans med sin grupp hittar vi på en roliga aktivitet.  

På torsdagarna ger vi oss iväg på utflykt. Under vår och höst tar vi med våra ryggsäckar och äter matsäck utomhus.

Varje fredag har vi gemensamma aktiviteter hela gruppen.    

10:45

Vi har avslutat våra aktiviteter. Vi möts upp inomhus för en samling.

11:20

Nu är vi hungriga och det smakar gott med lunch!

12:00

Efter lunchen är det dags för vila. De yngsta barnen sover i vagn utomhus under tak. Övriga barn vilar inomhus på madrasser och lyssnar på en saga. 

12:45

Pigga och glada tar vi på oss ytterkläderna och går ut till dungen för att leka.

13:30

Har det blivit dags för de barn som går 20 timmar på förskolan att gå hem.  

ca 14:30

Äter vi mellanmål. I den mån vädret tillåter äter vi den utomhus.

ca 15:00

Efter mellanmålet leker vi på gården fram till hemgång.

16:30

Är det fredag stänger vi förskolan vid 16:30

17:00

Stänger vi förskolan alla andra dagar i veckan