Föräldrainsats

Föräldrainsats

Ett föräldrakooperativ skiljer sig från andra förskolor framförallt på en punkt, föräldrarnas engagemang för och inflytande på sina barns förskola. Engagemanget kan ta sig uttryck på många olika sätt men det visas vanligast genom olika föräldrainsatser och att vi bryr oss om vår förskola i en större utsträckning. På Gladers förskola är det en självklarhet att vi känner ett stort engagemang och att vi deltar med olika föräldrainsatser.

 

Som förälder på Glader åtar man sig att:

  • Ca 2-3 st planeringsonsdagar/termin/familj. Varannan vecka planerar och utvärderar pedagogerna verksamheten och då kliver föräldrar in och tar över ansvaret för barngruppen mellan klockan 14.30 och 17.00.
  • Vikariejour. Det finns alltid föräldrar som har vikariejour i fall att någon personal skulle bli sjuk. Men i största möjliga utsträckning så tar man in en extern vikarie.
  • Styrelsearbete
  • Arbetsdagar. Två gånger / år kallas man som familj till en arbetsdag på Glader. Då gör vi fint på gården, målar om eller något annat som kan behöva åtgärdas. Arbetsdagarna förläggs till lördagar eller söndagar.
Det är roligt när mamma och pappa kommer.
Nils
4år