Pedagogik

Pedagogik

Gladers förskola är en naturinriktad förskola. Att vara ute ger en bra hälsa och välbefinnande och det är lätt att se att barnen mår bra.

Förskolans verksamhet förläggs till största delen utomhus. Vi vill ha en inspirerande utemiljö, uppmuntra till rörelseglädje. Barnen ska få testa och utmana gränser. Vi tänker på att alla mår bra både fysiskt och mentalt, känner välbefinnande och tilltro till den egna förmågan.

  • Vi genomför merparten av vår verksamhet utomhus antingen i anslutning till förskolan eller genom olika utflykter i närmiljön. En gång i veckan under den varma delen av året har barnen med sig egen matsäck som en del av den pedagogiska verksamheten (det är frivilligt).

  • Vi använder naturen för att jobba med de olika läroplansmålen. 

  • Vi främjar barnens nyfikenhet att upptäcka omvärlden genom problembaserad inlärning. 

  • För oss är det viktigt med värdegrunden. Vi arbetar aktivt tillsammans med barn och vuxna för att främja
    allas lika värde, respekt för allt levande, hänsyn till varandra samt viljan att hjälpa varandra.