Personalen på Glader består av en väl sammansatt arbetsgrupp. Vi arbetar efter Läroplanen för förskola Lpfö-98 rev 2010.

Anki – Förskolechef

Ann – Förskollärare

Åsa – Förskollärare/Speciallärare

Ebba – Förskollärare