Personalen på Glader består av en väl sammansatt arbetsgrupp. Vi arbetar efter Läroplanen för förskola Lpfö-18.

Anki – Rektor

Ann – Förskollärare

Åsa -Förskollärare/Speciallärare

Emma – Barnskötare