Personal

Personal

Personalen på Glader består av en väl sammansatt arbetsgrupp. 
Vi arbetar alltid efter Läroplanen för förskola Lpfö-18.

Anki

Rektor

Ann

Förskollärare

Åsa

Förskollärare & Speciallärare

Emma

Barnskötare